DOKUMENTY DO POBRANIA

karta kwalifikacyjna

UMOWA

ubezpieczenie

NNW

oświadczenie rodzica/opiekuna odnośnie COVID

(w dniu wyjazdu)

RODO

BROSZURA

INFORMACYJNA 

kids

Ogólne warunki

ubezpieczenia NNW

(do wglądu)

BROSZURA

INFORMACYJNA 

junior+adult

Aby dopełnić wszelkie formalności należy pobrać, wydrukować i wypełnić 5 dokumentów:

1. Karta kwalifikacyjna (pkt. II-informacje dotyczące uczestnika wypoczynku)

2. Umowa-2 kopie wydrukować i wypełnić

3. Rodo

4. Ubezpiecznie NNW

5. W dniu wyjazdu dostarczyć kierownikowi obozu oświadczenie odnośnie COVID !!!! OBOWIĄZKOWO!!!

Wypełnione dokumenty należy przesłać skanem najpóźniej do 10 czerwca na email kontakt@funkyfree.pl lub dostarczyć na recepcję przy ul. Miłkowskiego 7 lub o trenera.

W Broszurze informacyjnej znajdują się informacje organizacyjne dotyczące obozu.

TERMIN ZEBRANIA PRZEDOBOZOWEGO PODAMY ZOSTANIE W MAJU 2021

Uczestników i rodziców prosimy o zapoznanie się z  REGULAMINEM

UCZESTNICTWA W OBOZIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID19 oraz REGULAMINEM UTRZYMANIA HIGIENY I DYSTANSU przez uczestników obozu.

Poniżej można zapoznać się z wytycznymi MENu GISu i MZ dla organizatorów wypoczynku

kierownik obozu: Monika Malik tel. 791 501 581

ratownik/pomoc medyczna: 

film/foto:

PODZIAŁ GRUP WYCHOWAWCZYCH TURNUS LETNI 

Grupa I

Wychowawca:

Grupa II

Wychowawca:

Grupa III

Wychowawca:

 

 

Grupa IV

Wychowawca:

 

  

© 2023 by PERSONAL TRAINER. Proudly created with Wix.com