DOKUMENTY DO POBRANIA

karta kwalifikacyjna

UMOWA

ubezpieczenie

NNW

RODO

Ogólne warunki

ubezpieczenia NNW

(do wglądu)

INFORMACJE OBOZOWE

BROSZURA
INFORMACYJNA 

FU
 

Aby dopełnić wszelkie formalności należy pobrać, wydrukować i wypełnić 4 dokumentów:

1. Karta kwalifikacyjna (pkt. II-informacje dotyczące uczestnika wypoczynku)

2. UMOWA KRAKÓW -2 kopie wydrukować i wypełnić

3. Rodo

4. Ubezpiecznie NNW

Dokumenty należy przesłać skanem na funkyfreedancestudio@gmail.com lub oddać trenerowi grupy najpóźniej do 23 grudnia.

w sprawach obozowych prosimy kontaktować się z wychowawcą grupy, telefony wychowawców poniżej w tabelce

w sprawach związanych ze zdrowiem i podawaniem leków:                            kierownik obozu: Monika Malik tel. 791 501 581

film/foto: MFOTOGRAFIA/BARTROG

PODZIAŁ GRUP WYCHOWAWCZYCH TURNUS ZIMOWY

Grupa I

Wychowawca:

Aleksandra Chrabąszcz

Grupa II

Wychowawca:

Kinga Kapczyńska

Grupa III

Wychowawca:

Julia Maczek

 

 

Grupa IV

Wychowawca:

-