DOKUMENTY DO POBRANIA

karta kwalifikacyjna

UMOWA
KRAKÓW
FUNKYFREE 

ubezpieczenie

NNW

oświadczenie rodzica/opiekuna odnośnie COVID

(w dniu wyjazdu)

UMOWA
MUNINA
M-DANCE CONCEPT 

RODO

Ogólne warunki

ubezpieczenia NNW

(do wglądu)

INFORMACJE OBOZOWE

BROSZURA
INFORMACYJNA 
KRAKÓW
FUNKYFREE DS

FU
 

BROSZURA
INFORMACYJNA 
MUNINA

M-DANCE CONCEPTFU
 

TANCERZE FUNKYFREE DS I POZOSTALI UCZESTNICY Z KRAKOWA I OKOLIC:

Aby dopełnić wszelkie formalności należy pobrać, wydrukować i wypełnić 5 dokumentów:

1. Karta kwalifikacyjna (pkt. II-informacje dotyczące uczestnika wypoczynku)

2. UMOWA KRAKÓW -2 kopie wydrukować i wypełnić

3. Rodo

4. Ubezpiecznie NNW

5. W dniu wyjazdu dostarczyć kierownikowi obozu oświadczenie odnośnie COVID !!!! OBOWIĄZKOWO!!!

Dokumenty należy przesłać skanem na funkyfreedancestudio@gmail.com lub oddać trenerowi grupy najpóźniej do 10 lipca

TANCERZE M-DANCE CONCEPT Z MUKINY I OKOLIC:

Aby dopełnić wszelkie formalności należy pobrać, wydrukować i wypełnić 5 dokumentów:

1. Karta kwalifikacyjna (pkt. II-informacje dotyczące uczestnika wypoczynku)

2. UMOWA MUKINA -2 kopie wydrukować i wypełnić

3. Rodo

4. Ubezpiecznie NNW

5. W dniu wyjazdu dostarczyć kierownikowi obozu oświadczenie odnośnie COVID !!!! OBOWIĄZKOWO!!!

 

Dokumenty należy przesłać skanem na funkyfreedancestudio@gmail.com lub dostarczyć Pani Magdalenie Gołąb (M-Dance Concept) najpóźniej do 10 lipca.

w sprawach obozowych prosimy kontaktować się z wychowawcą grupy, telefony wychowawców poniżej w tabelce

w sprawach związanych ze zdrowiem i podawaniem leków:                            kierownik obozu: Monika Malik tel. 791 501 581

film/foto: MFOTOGRAFIA/BARTROG

PODZIAŁ GRUP WYCHOWAWCZYCH TURNUS LETNI

Grupa I

Wychowawca:

Grupa II

Wychowawca:

Grupa III

Wychowawca:

 

 

Grupa IV

Wychowawca:

-